Aquí trobeu un vídeo on expliquem més detalladament què són les ciutats, la seva importància i curiositats que potser no coneixíeu. L’hem gravat a l’estudi de televisió de la nostra escola amb l’ajuda del nostre mestre (Òscar López).

vídeo informatiu

Formulari que has aprés

Com fer servir els formularis de Google per activitats d'avaluació i  d'autoavaluació | AmicsDeLesTIC's
Formulari

La sostenibilitat es refereix, per definició, a la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves, garantint l’equilibri entre creixement econòmic, cura de l’entorn i benestar social. D’aquí neix la idea de l’ desenvolupament sostenible , com aquella manera de progrés que manté aquest delicat equilibri avui, sense posar en perill els recursos de l’demà.  No hem d’oblidar el futur!

D’aquí podem extreure diversos conceptes més, com la definició de sostenibilitat ambiental , que és aquella que posa l’accent en preservar la biodiversitat sense haver de renunciar a el progrés econòmic i social ; la sostenibilitat econòmica , que s’encarrega de que les activitats que busquen la sostenibilitat ambiental i social siguin rendibles, i la sostenibilitat social , que busca la cohesió de la població i una estabilitat de la mateixa.

En definitiva, la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible funcionen seguint el principi que no es poden esgotar els recursos disponibles de forma indiscriminada, cal protegir els mitjans naturals i totes les persones han de tenir accés a les mateixes oportunitats.

Aquest es el nostre CANVA de Posa’t en On en el que a més de parlar de sostenibilitat també parlem de la Producció Massiva i Compra Innecessària de Productes Tecnològics.

CANVA